top of page
אתר-2.png

המרכז הרב תחומי ללימודי טראומה
והמכללה האקדמית בית ברל

bb_logo.png
top
לוגו בית הספר ללימודי טראומה.png

המכללה האקדמית בית ברל בשיתוף פעולה עם המרכז הרב תחומי ללימודי טראומה של נט"ל, מציעים קורסים ייחודיים, לעובדי חינוך, ייעוץ חינוכי ומטפלים באומנות אשר עובדים במערכות חינוכיות, בתחום ההתמודדות עם מצבי דחק, משבר וטראומה נפשית.

התערבות במשבר בילדים ומתבגרים במצבי חרדה וטראומה

דינה סנדרוב

טראומה בילדות מותירה את רישומה בתודעה, בגוף ובנפש. בקורס נלמד לזהות מצבי לחץ ומשבר, חרדה וטראומה, אצל ילדים ומתבגרים, שמטבעם נתונים עדיין לתהליכי הבשלה והתפתחות. נתמקד בהתערבות במשבר בילדים ומתבגרים במצבי חרדה וטראומה. נלמד כיצד לזהות משבר ונכיר דרכים וכלים להתערבות ראשונית מסייעת.

תאריך פתיחה

11.01.2023

הנחיית קבוצות ממוקדת משבר וטראומה

ד"ר יעל שובל-צוקרמן

הקורס יקנה ידע תיאורטי ומעשי בתחום ההתערבות הקבוצתית במשבר ובטראומה. הקורס יסקור מודלים קבוצתיים עכשוויים להתערבות במשבר וטראומה על ציר הזמן, מאירוע טראומטי ועד פוסט טראומה וישלב בין תיאוריה להתנסות חוויתית של המשתתפים.

תאריך פתיחה

05.02.2023

מרחב הטראומה

מספר מרצות

הכרת מושגי יסוד בספקטרום הטראומה: טראומה ממוקדת (משלבים אקוטיים ASR ועד תחלואה כרונית PTSD) טראומה מורכבת (CPTSD).

הבנת מנגנון הדיסוציאציה

חשיפה למגוון שיטות התערבות וטיפול.

תאריך פתיחה

06.02.2023

קורסים
bottom of page