top of page
iphone-beside-pencil-on-book-2008145 (1)
bb_logo.png

קורס התערבות במשבר בילדים ומתבגרים במצבי חרדה וטראומה

הפרעות נפשיות

שעות  וימים

ימי רביעי

16:00-19:15

היקף

8 מפגשים

אחת לשבוע

32 שעות אקדמאיות

מיקום הלימודים

בית ברל

מועד אחרון להרשמה

תאריך פתיחה

11 בינואר 2023

10 בדצמבר 2022

טראומה בילדות מותירה את רישומה בתודעה, בגוף ובנפש. בקורס נלמד לזהות מצבי לחץ ומשבר, חרדה וטראומה, אצל ילדים ומתבגרים, שמטבעם נתונים עדיין לתהליכי הבשלה והתפתחות. נתמקד בהתערבות במשבר בילדים ומתבגרים במצבי חרדה וטראומה. נלמד כיצד לזהות משבר ונכיר דרכים וכלים להתערבות ראשונית מסייעת.

 

דינה סנדרוב - פסיכולוגית קלינית מומחית, מדריכה מוסמכת בפסיכותרפיה ובדיאגנוסטיקה, קליניקה פרטית, מרצה ומדריכה באוניברסיטת בר-אילן במחלקה לפסיכולוגיה, מרצה ומדריכה בתכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה בנט"ל.

תכנים עיקריים

  • ילדים ומתבגרים במצבי לחץ ומשבר, חרדה, טראומה ופוסט טראומה – זיהוי והערכה

  • השפעות החשיפה לדחק על תהליכי ההתפתחות בילדות ובהתבגרות

  • התערבות במשבר – גישות ועקרונות

  • דרכים להתערבות ראשונית מסייעת – טכניקות וכלים

  • מבט מערכתי - התערבות מערכתית לפיתוח חוסן אישי וכיתתי

  • דיון במקרים קליניים ובדוגמאות שיביאו המשתתפים.ות

קהל היעד 

עובדי הוראה, יועצים חינוכיים ומטפלים באומנות.

הקורס מוכר ל-30 שעות גמול השתלמות

הקורס אינו מהווה הכשרה לטיפול בטראומה

שכר לימוד:

שכר לימוד על סך 2,300 ש"ח

דמי רישום על סך 150 ש"ח

bottom of page