iphone-beside-pencil-on-book-2008145 (1)

קורס לטיפול בנפגעי ונפגעות טראומה מינית וגילוי עריות

שעות  וימים

ימי שישי

9:00-12:00

היקף

מיקום הלימודים

8 מפגשים

אחת לשבוע

בית נט"ל,

בניין טופ דן,

פנחס רוזן 72,תל אביב

מועד אחרון להרשמה

3 באוקטובר 2021

תאריך פתיחה

22 באוקטובר 2021

על הקורס

קורס מבוא לטיפול במבוגרים נפגעי טראומה מינית וגילוי עריות, יקנה ידע תיאורטי ומעשי בתחום הטיפול בטראומה המינית. במסגרת הקורס נסקור חומר תיאורטי בתחום הטראומה המינית וגילוי עריות, יתקיימו דיונים קליניים ויוצגו תיאורי מקרה.

מטרות הקורס

 • הכרת מאפייני התופעה של פגיעה מינית ממושכת, המתרחשת בילדוּת באופן כללי וגילוי עריות במיוחד.

 • הבנת ההשלכות ארוכות הטווח של הטראומה, תוך התמקדות בהפרעה פוסט טראומתית מורכבת (Complex PTSD) והפרעות דיסוציאטיביות.

 • לימוד דרכי התערבות וטיפול במבוגרים שנפגעו בילדותם ובבגרותם.

תכני הלימוד

 • העבודה עם הדיסוציאציה והחלקים המפוצלים בטיפול עם מטופלים שנפגעו בילדותם

 • טראומטיזציה משנית וטראומטיזציה מכלי שני של המטפל ואיך נשמרים מפניהם

 • סוגיות ייחודיות בטיפול (למשל: טיפול בתחום המיני, קורבנות חוזרת ופגיעה עצמית, עבודה עם המשפחה ובן/בת הזוג, טיפול תרופתי וכדומה)

 • תולדות יחסה של הפסיכואנליזה לגילוי עריות ולפגיעה מינית בילדים

 • מבוא לטראומה מינית וגילוי עריות – נתונים, שכיחויות, הדינאמיקה של הפגיעה

 • דיסוציאציה והפרעות דיסוציאטיביות

 • זיהוי ואיתור של פגיעה מינית ופתיחת הנושא בתוך הטיפול

 • עקרונות הטיפול

 • הטיפול ההתייחסותי(relational) כגישה טיפולית מועדפת לטיפול בנפגעי טראומה מינית בילדוּת

 • שחזור הטראומה ביחסי ההעברה והעברה נגדית

בנוסף, על פי הביקוש והצורך, הקורס יכלול התייעצות בנוגע לטיפולים של המשתתפים.

קהל יעד ותנאי קבלה

אנשי מקצוע בתחומי הטיפול, הייעוץ והסיעוד. בעלי תואר שני בתחומי הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית, הפסיכיאטריה, טיפול באומנויות, ריפוי בעיסוק, ייעוץ חינוכי, רפואה וסיעוד.

שכר לימוד:

שכר לימוד על סך 2,900 ש"ח

דמי הרשמה על סך 150 ש"ח

על המרצה

ד"ר צביה זליגמן, פסיכולוגית קלינית מדריכה, מנהלת המרכז לטיפול בטראומה מינית, השירות הפסיכיאטרי המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי. ד"ר זליגמן היא מטפלת, מדריכה מטפלים, מנחה צוותי טיפול, מרצה ועוסקת במחקר בתחום. ערכה עם פרופ' זהבה סולומון את הספר "הסוד ושיברו: סוגיות בגילוי עריות" בהוצאת הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת תל אביב.

יש לשלוח את טופס ההרשמה המלא בצרוף המסמכים הרלוונטיים למייל: study@natal.org.il
או בדואר:
לכבוד איריס ווגמן גבע, מנהלת התכנית,
נט"ל- נפגעי טראומה על רקע לאומי
רח' אבן גבירול 10, ת.ד. 20055 תל אביב 61200