top of page
התוכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה
EMDR
לקבצי הקורס
טיפול במבוגרים נפגעי טראומה  מינית וגילוי עריות
טיפול במבוגרים נפגעי טראומה  מינית וגילוי עריות - קורס מתקדם
טיפול אינטגרטיבי בילדים נפגעי חרדה וטראומה
לקבצי הקורס
ביבליותרפיה
לקבצי הקורס
SE™ - Begginers
לקבצי הקורס
תרפיה מכוונת "התמקדות" (פוקוסינג) – א'+ב'
לקבצי הקורס
תרפיה מכוונת התמקדות – קורס מתקדם להסמכה בינלאומית
לקבצי הקורס
התמודדות עם אבל ואובדן
מרחב הטראומה
לקבצי הקורס
מיינדפולנס למטפלים
לקבצי הקורס
bottom of page