top of page
iphone-beside-pencil-on-book-2008145 (1)

אודות המרכז הרב תחומי

ללימודי טראומה

מצבי חירום ואסון מציבים את החברה הישראלית בפני אתגרים מורכבים.
שיעור ההיפגעות הנפשית במצבים אלה עלול להגיע לעיתים למימדים עצומים, לגרום נזקים משמעותיים ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה ולהביא לקריסת מערכות תמך ושירותים קהילתיים.

אנשי המקצוע בתחומים הטיפוליים נדרשים להיות ערוכים להתמודדות עם מצבי משבר וטראומה נפשית: במצבי חרום ואסון כפיגועי טרור, מעשי איבה, מלחמה ואסונות טבע; ובאירועי יומיום כתאונות דרכים ועבודה, אלימות, אונס והתעללויות.
מתן מענה מיטבי לתרחישים אלה, מחדד הצורך בגיבוש ידע נרחב ובהכשרה מעמיקה ומקיפה לכלל העוסקים במצבי דחק וטראומה נפשית.

לפיכך, יזמה נט"ל הקמת מרכז רב תחומי ללמידה והכשרה ממוקדת טראומה שהוא בבחינת צורך לאומי דחוף. ההוראה וההכשרה במרכז נעשים ע"י טובי המומחים בארץ בנושא הטראומה הנפשית, המובילים בתחומם ומשלבים ידע רב והתנסות בעבודה הטיפולים והמערכתית.
לצד הכשרת אנשי מקצוע בתחום הטיפול, הייעוץ והשיקום, משמש המרכז גם כמסגרת לימודית לקבוצות שיש להן צורך ועניין בהבנה מעמיקה יותר של נושא הטראומה ודרכי ההתמודדות עימה, כגון: סגלי הוראה, מנהלים, גננות, מורים, עובדים בשלטון המקומי, עובדי מד"א, כוחות הביטחון, מכבי אש, זק"א, ארגונים התנדבותיים ועוד. הלימודים מוכרים לגמול השתלמות 


מטרות המרכז הרב תחומי ללימודי טראומה

  • הכשרת אנשי מקצוע לטיפול במצבי דחק וטראומה נפשית

  • העלאת המודעות לנושא הטראומה בקרב אנשי מקצוע והציבור הרחב

  • הקמת מרכז מידע ייחודי בתחום הטראומה הנפשית

bottom of page