iphone-beside-pencil-on-book-2008145 (1)

קורס מרחב הטראומה – מאפיינים,דרכי התמודדות והתערבות

שעות  וימים

ימי שני

16:00-19:15

היקף

10 מפגשים

אחת לשבוע

סה"כ 40 שעות

מיקום הלימודים

בית נט"ל,

אבן גבירול 10,

תל אביב

מועד אחרון להרשמה

תאריך פתיחה

16 בנובמבר 2020

25 באוקטובר 2020

מטרות הקורס

 • הכרת מושגי יסוד בספקטרום הטראומה: טראומה ממוקדת (משלבים אקוטיים ASR ועד תחלואה כרונית PTSD) טראומה מורכבת (CPTSD).

 • הבנת מנגנון הדיסוציאציה

 • חשיפה למגוון שיטות התערבות וטיפול

תכנים עיקריים

 • סקירה היסטורית על התפתחות המושג טראומה

 • תגובות נפשיות לטראומה ואסון (פרט-קהילה)

 • התפתחות התסמונת על ציר הזמן

 • התערבות ראשונית בנפגעי טראומה

 • קידום חוסן, מניעה והתערבות בקהילה החשופה לטראומה

 • התמודדות עם אבל, שכול ואבל טראומטי

 • מנגנון הדיסוציאציה

 • טראומה בילדות

 • טראומה מינית

 • עקרונות התערבות ושיטות טיפול

 • טראומטיזציה משנית

* יתקיימו הרצאות תיאורטיות בשילוב דוגמאות קליניות ולמידה התנסותית
* הקורס אינו מהוה הכשרה לטיפול בנפגעי טראומה

קהל היעד

בעלי תואר ראשון עם זיקה לתחום.

שכר לימוד:

שכר לימוד על סך 2,200 ש"ח

דמי רישום על סך 150 ש"ל

הקורס מוכר לגמול השתלמות