top of page
iphone-beside-pencil-on-book-2008145 (1)

קורס מרחב הטראומה – מאפיינים,דרכי התמודדות והתערבות

שעות  וימים

ימי שני

16:00-19:00

היקף

10 מפגשים

אחת לשבוע

מיקום הלימודים

הלימודים יתקיימו

ב-ZOOM

מועד אחרון להרשמה

תאריך פתיחה

29.1.24

21.1.24

מטרות הקורס

 • הכרת מושגי יסוד בספקטרום הטראומה: טראומה ממוקדת (משלבים אקוטיים ASR ועד תחלואה כרונית PTSD) טראומה מורכבת (CPTSD).

 • הבנת מנגנון הדיסוציאציה

 • חשיפה למגוון שיטות התערבות וטיפול

תכנים עיקריים

 • סקירה היסטורית על התפתחות המושג טראומה

 • תגובות נפשיות לטראומה ואסון (פרט-קהילה)

 • התפתחות התסמונת על ציר הזמן

 • התערבות ראשונית בנפגעי טראומה

 • קידום חוסן, מניעה והתערבות בקהילה החשופה לטראומה

 • התמודדות עם אבל, שכול ואבל טראומטי

 • מנגנון הדיסוציאציה

 • טראומה בילדות

 • עקרונות התערבות ושיטות טיפול

 • טראומטיזציה משנית

 • מיינדפולנס

* יתקיימו הרצאות תיאורטיות בשילוב דוגמאות קליניות ולמידה התנסותית
* הקורס אינו מהוה הכשרה לטיפול בנפגעי טראומה

קהל היעד

בעלי תואר ראשון עם זיקה לתחום.

שכר לימוד:

שכר לימוד על סך 2,500 ש"ח

דמי הרשמה על סך 150 ש"ח

דרישות הקורס

לקבלת תעודה, יש להירשם למפגשים ולהיות נוכחים במצלמה פתוחה.

ההרשמה נסגרה
bottom of page