top of page
iphone-beside-pencil-on-book-2008145 (1)

אומנות המשמעות - ניסוח וטיפוח משמעות

שעות  וימים

ימי חמישי

16:30-19:45

היקף

8 מפגשים

32 שעות

מיקום הלימודים

בית נט"ל,

בניין טופ דן,

פנחס רוזן 72, תל אביב

מועד אחרון להרשמה

תאריך פתיחה

טרם נקבע

טרם נקבע

מה הדבר הכי חשוב בחייך? איך מחפשים את העיקר בתוך טפל? מתי יודעים שהגענו? מהי משמעות חייך? "אומנות המשמעות" היא גישה לניסוח וטיפוח משמעות בחיים. לכל אחד ואחת סיפור חיים מיוחד משלהם. כשמחלצים מתוך הסיפור, באמצעות הגישה, את מה שהמספרת תופסת כדבר החשוב ביותר בחייה, מקבלים ניסוח תמציתי של משמעות חייה. גישת "אומנות המשמעות" מתמקדת בזהות עצמית ובתפיסת עולם. בממשק ביניהם נחשפת משמעות חיים. בממשק נפגשים מה שחשוב בחיי האישיים ומה שלדעתי חשוב בחיים בכלל.

"אומנות המשמעות": ניסוח וטיפוח משמעות – הוא קורס מעשי וייחודי, אשר מעניק כלי עבודה טיפולי חדשני לזיהוי וניסוח משמעות חיים אישית. ניתן לשלב את העבודה בגישה במסגרת גישות טיפול אחרות. בוגרי הקורס יוכשרו על-ידי יוצרת הגישה לעבוד ב"אומנות המשמעות" עם מטופליהם ולקוחותיהם. בקורס יינתנו כלים לקידום משמעות ולביסוס מימוש והגשמה עצמיים. תינתן תעודה בסיום הקורס.

תכני הלימוד

  • הכרת גישת "אומנות המשמעות".

  • ביסוס ידע תיאורטי בנושא משמעות חיים.

  • התנסות אישית ויישום הגישה עם עמיתים ועם מטופלים.

קהל היעד

אנשי מקצוע בתחומי הטיפול, הייעוץ, הסיעוד והשיקום. בעלי תואר ראשון לפחות בתחומי הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית, הפסיכיאטריה, מדעי ההתנהגות, טיפול באומנויות, ריפוי בעיסוק, ייעוץ חינוכי, רפואה וסיעוד.

על המנחה

פתרון חידת המשמעות.jpg

ד"ר תמי יגורי: יוצרת גישת "אומנות המשמעות". מחברת הספרים: 'פתרון חידת המשמעות' ו- 'Unraveling Life’s Riddle'. מרצה בכירה באקדמיה ומרצה פופולרית לקהלים נרחבים. בוגרת מנהל עסקים ופילוסופיה מהאוניברסיטה העברית. בעלת תארים שני ושלישי בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב. מחברת ספרי עיון ומאמרים בפילוסופיה קיומית. מנחה סמינרים בתכניות הכשרת מטפלים. מרצה בתכנית "פסיכותרפיה וייעוץ אקזיסטנציאליסטי". במשך עשר שנים עמדה בראש תכנית המאסטר בבריאות הוליסטית של שלוחת אוניברסיטת לסלי בישראל.

שכר לימוד:

שכר לימוד על סך 2,450 ש"ח

דמי רישום על סך 150 ש"ח

ההרשמה נסגרה
bottom of page